Rentmeesterskap

photo of woman planting vegetables
Photo by bruce mars on Pexels.com

7 voor 7 Pretoria-FM 03/02/2017

 

Ons almal het op een of ander stadium al met ‘n sakrekanaar en ‘n potlood gesit en met ‘n begroting gesit en worstel. As ek dit en dit en dit doen, gaan dit soveel kos. Maar daar is eenvoudig nie genoeg geld om dit alles te kan doen nie. So kom ons doen dit of dat eerder so, en dan spaar hier of daar. Kom ons los hierdie heeltemal, dis nie so belangrik nie. Hierdie is noodsaaklik, ons kan nie anders nie… Ons het almal al sulke tipe sommetjies gesit maak. En jy het nie werklik ‘n ander keuse as wom daar te bly sit todat jou sommetjies klop nie. Totdat alles presies uitwerk nie.

In die laaste gedeelte van vers 12 kry ons die woorde:

“…werk julle eie heil uit met vrees en bewing;” Fil. 2:12

Continue reading

Kerkjaarboek Bestellings

family walking on path
Photo by Vidal Balielo Jr. on Pexels.com

U is sekerlik bekend met die gebruikswaarde van ons Jaarboek. Die publikasie het deur die loop van jare in ons kerkverband ingeburger geraak as ’n naslaanboek om noodsaaklike inligting te bekom oor gemeentes, predikante, kontakgegewens, ensovoorts. Dit is dus ’n onontbeerlike item in elke gemeente se administrasie. Daarby gebruik die meeste lidmate ook die dagstukkies vir hul eie geestelike verryking en by huisgodsdiens. Daar is vanjaar weer met groot sorg aan die gehalte aandag gegee.

 

Elke lidmaat of huisgesin behoort ’n Jaarboek te hê, maar die Jaarboek is ook ’n nuttige geskenk vir ’n vriend/vriendin/kennis. Om hierdie gebruik aan te moedig, gee ons weer die Jaarboek in verskillende formate uit (kyk bestelvorm). Sodoende kan dit ’n nuttige geskenk wees vir iemand buite ons kerkverband. Baie belangrik: Kyk asseblief ook die verskillende opsies wat te koop is. Die dagstukkies is geskryf aan die hand van ’n Bybelleesrooster wat deur prof. Koos Adendorff opgestel is. Indien die leesplan vir oggendstiltetyd, huisgodsdiens en aandstiltetyd getrou gevolg word, sal u die Bybel in een jaar deurlees met kommentaar op ’n derde van die Skrifgedeeltes.

Volg asb. hierdie skakel om ‘n bestelling te plaas – Bestelvorm.

Hart, Verstand & Hande

abstract blackboard bulb chalk
Photo by Pixabay on Pexels.com

7 voor 7 Pretoria FM 31/05/2016

 

In die nadraai van die van die Tweede Wêreld oorlog was daar ‘n hele klomp hofsake en verhore. Die wêreld het seergekry en die wêreld was kwaad. Die oorlogsmisdade moes gestraf word. Iewers in hierdie proses het daar in sommige se gedagtes die vraag ontstaan – waar het die Nazi-regime aan die idee van die gaskamers gekom? Voor wie se deur kan die idee gelê word?

Hulle het geweet wie die idee goedgekeur het, hulle het geweet wie die idee geïmplementeer het, maar wie het dit uitgedink? Die antwoord op die vraag was ‘n moeilike een. Die een persoon wat na my mening die regte antwoord gekry het was Victor Frankl.

Hy sê in ‘n onderhoud op sy 90ste verjaarsdag die ontstellende waarheid – Ek is absoluut oortuig dat die gaskamers nie in een of ander departement in Berlyn uitgedink is nie, maar eerder in die kantore en lesinglokale van die Nihilistiese Professore. (“Victor Frankl at Ninety: An Interview,” in First Things, April 1995, p. 41.) Continue reading

Die Vreemde

man standing near waterfall
Photo by Indra Purniawan on Pexels.com

7 voor 7 Pretoria FM 22/04/2016

 

Ek het onlangs weer ‘n bietjie oor ontdekkingsreisigers gaan oplees – dit is nou mense soos Prins Hendrik die Seevaarder en Christopher Columbus en Vasco da Gama. Almal bekende name. Meeste van ons, as ons so ver terug kan onthou, het op skool so bietjie van hulle geleer. Weet jy, daar is vir jou fassinerende leesstof! Ek het dit regtig geniet. Al hulle ontberinge, al die interessante dinge wat hulle as Westerlinge vir die eerste keer gesien of beleef het. Baie interessant.

Een ontdekkingsreisiger wie se verhaal ek besonders fassinerend gevind het was die van Marco Polo. Marco Polo het van 1254 – 1324 gelewe, en hy was maar 17 toe hy saam met sy Pa, Oom koers gekies het om die Verre-Ooste te gaan verken.

Ons lees dat hy meer as 20 jaar in die Verre-Ooste spandeer het en letterlik ‘n nuwe wêreld beleef het. Later, toe hy as krygsgevangene opgesluit was het hy sy wedervaringe aan ‘n ene Rustichello vertel wat hom toe gehelp het om dit te boekstaaf. Dié boek was baie gewild. Dit is in ‘n hele paar tale vertaal. Continue reading

Ek behoort aan die Kerk

51izbgai3dl

Wat sal gebeur as mense hulle kerk kies nie op grond van wat hulle daaruit kan kry nie, maar op grond van wat hulle kan gee? Thom Rainer beantwoord hierdie vraag in EK BEHOORT AAN DIE KERK eenvoudig, Bybels en oortuigend.
Dr. Rainer bespreek ses beloftes wat lidmate versigtig en biddend kan maak om die voorreg en vreugde van kerklidmaatskap te ontdek:
1. Ek sal ’n werkende kerklidmaat wees
2. Ek sal ’n kerklidmaat wees wat verenig
3. Ek sal nie toelaat dat my kerk oor my voorkeure en begeertes gaan nie
4. Ek sal vir my kerkleiers bid
5. Ek sal my gesin lei om gesonde kerklidmate te wees
6. Ek sal kerklidmaatskap as ’n geskenk beskou
Elke hoofstuk eindig met 5 vrae wat lesers help om die beginsels prakties in hulle lewens toe te pas. Continue reading