Teorieë oor Bill Gates, die Covid-19 entstof en die merk van die dier (Openbaring 13: 16-17)… en die res van die Bybel!

1160330

Vandat die grendelstaat in Suid-Afrika begin het loop daar ‘n groot klomp samesweringsteorieë rond. Teorieë wat sommige films en fantasie boeke soos kinderstories laat klink.

As ons eerlik oor ons huidige situasie dink dan moet ons ‘n paar goed dadelik erken. Eerstens ons is onseker. Dis miskien ‘n eufemisme. Ons is baie onseker. Tweedens ons sit tans elkeen op ons selfoon en rekenaar en ons tuur deur ons skerms na ‘n wêreld wat ons vermoed redelik vinnig verander en ons soek sekerheid te midde van al die verandering. Derdens, kom ons wees volwasse genoeg om te erken dat ons almal op een of ander manier bevooroordeel is. Ons hou van sekere denkrigtings meer as van ander. Ons luister eerder na sekere mense as na ander. Ons vertrou sekere mense makliker as ander. Dit is hoe dit is. Lees voort

Erediens Habakuk 3: 1-19

Snapshot 2020-04-04 23.37.06

Hier is die video-skakel.

https://drive.google.com/file/d/1YLNXzPlPMKkGB631nIk2_HcUo7uH5NB2/view?usp=sharing

Hier onder is ook ‘n klanksnit wat goedkoper op data is.

Habakuk 3:1-19

1  ‘n Gebed van Hábakuk, die profeet, op die wysie van Sjigjonot.
2  HERE, ek het die tyding aangaande U verneem, ek het gevrees! HERE, roep u werk in die lewe in die midde van die jare; in die midde van die jare laat dit bekend word. In toorn, dink aan ontferming.
3  God kom van Teman en die Heilige van die berg Paran. Sela. Sy majesteit bedek die hemel, en die aarde is vol van sy lof.
4  En glans soos sonlig is daar, ligstrale aan sy sy; en dáár is die omhulsel van sy krag.
5  Voor Hom uit loop die pes, en ‘n koorsgloed trek uit agter Hom aan.
6  Hy tree op en laat die aarde wankel, Hy kyk en laat nasies opskrik; verpletterd lê die ewige berge, en neergesink die ou, ou heuwels—paaie van die ou tyd vir Hom.
7  Ek sien die tente van Kusan met onheil oordek, en die tentdoeke van die land Mídian bewe.
8  Is dit teen riviere, o HERE, teen die riviere, dat u toorn ontvlam het? Of geld u grimmigheid die see dat U ry met u perde, u oorwinningswaens?
9  Heeltemal ontbloot is u boog; besweer is die pyle deur die woord. Sela. Tot riviere splyt U die aarde.
10  Die berge sien U en bewe van angs, ‘n wolkbreuk storm verby, die wêreldvloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog.
11  Die son, die maan bly in hulle woonplek by die lig van u pyle wat verbyskiet, by die glans van flikkerende spies.
12  In grimmigheid betree U die aarde, in toorn dors U die nasies.
13  U trek uit tot redding van u volk, tot redding van u Gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela.
14  U deurboor met sy eie pyle die hoof van sy leiers wat storm om my te verstrooi; wie se gejuig is asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind.
15  U betree die see met u perde, ‘n hoop magtige waters.
16  Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe; my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid dat dit aanbreek vir die volk wat op ons ‘n aanval maak.
17  Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie—
18  nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.
19  Die HERE Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes. Vir die musiekleier op snaarinstrumente.

 

Filippense 2

“Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.”  (Pillipense 2:12-13)