Geloftedag – moet ek of wil ek?

portrait of beautiful young woman over white background
Photo by Pixabay on Pexels.com

Is dit regtig nodig om Geloftefees te vier? Is dit regtig nodig om in die warm son na dieselfde verhaal te gaan luister wat ons verlede jaar en die jaar voor dit gehoor het? Kan ek nie maar net rustig by die huis bly of by vriende gaan kuier nie?

As mens sulke vrae vra is daar sommer dadelik ʼn klomp ou ooms met kwaai oë wat sal opspring en sê: “Natuurlik moet jy!” Baie keer is dit sommer die rede hoekom ons besluit om nie te gaan nie: “Geloftedag is vir oumense wat aan ou goed dink – ek het niks daar verloor nie.”

As dit die kort en die lank van Geloftedag is, dan het jy miskien ʼn punt beet. Daarom moet ons seker vra: “Is dit regtig al wat Geloftedag is?”

Die antwoord is: Nee! Geloftedag is nie net ʼn dag vir oumense nie! Geloftedag is ʼn dag waar ons daaraan dink dat God in die verlede vir ons goed was. Geloftedag is ʼn dag waar ons daaraan dink dat God dit wat vir ons onmoontlik was laat gebeur het.

Die Voortrekkers het mos aan God belowe dat hulle die roem en die eer van die oorwinning aan Hom sal gee. Dat hulle die dag sal gebruik om hulle kinders te leer dat Hy vir hulle goed was. Geloftedag gaan oor “onthou”!

Om te onthou wie God is en wat hy doen is baie belangrik. So belangrik dat Petrus sê dit juis die rede is hoekom hy sy tweede brief skryf.

2 Petrus 1: 12-13. – Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, so lank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek…

Dit is ook die rede hoekom Psalm 105 geskryf is – sodat Israel kon onthou wat God alles vir hulle gedoen het.

Volgende moet ons seker vra: Hoekom moet mens soveel moeite doen om hierdie dinge te onthou? Ek dink jy het reeds die antwoord geraai: Want ons vergeet! Ons vergeet waar die mense voor ons troos gekry het toe hulle hartseer was, of hulp gekry het toe hulle bang was. Ons vergeet hoe God in hulle lewens gewerk het.

Ons vergeet ook dat God belowe het dat Hy my en jou nooit alleen sal los nie. Ons vergeet dat God ons in Psalm 50: 15 leer: ‘… roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. ‘

Dit is waaroor Geloftedag se ‘onthou’ gaan. God wil hê dat ons moet onthou dat Hy vir ons omgee soos wat Hy vir ons voorouers omgegee het, en ons het belowe dat ons sal. As mens mooi dink is dit waaroor Kersfees ook gaan: God het mens geword om ons te red. Hy is God met ons of “Immanuel!”

Dit is hoekom ek Geloftedag wil vier: Ek wil onthou! Ek wil onthou dat die Here my voorouers se beskermer was. Ek wil onthou dat die Here ook my beskermer is.

One thought on “Geloftedag – moet ek of wil ek?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s