Kerklike Bydraes

close up envelopes paper
Photo by Lum3n.com on Pexels.com

 

Hier volg ‘n uittreksel uit die sinodaal goedgekeurde publikasie: Volwasse in die Geloof (bl. 61-62). Hierdie boekie is in 1990 deur prof. Roelof Marè uitgegee en word vandag nog as die katkisasie boekie gebruik wanneer volwassenes belydenis van geloof aflê.

  1. Wat is kerklike bydraes? – Dit is dankoffers van lidmate aan die Here.
  1. Dank waarvoor? – Vir ‘n lewe uit sy hand.
  1. Hoeveel moet ek gee? – In verhouding met die seën van die Here aan my, en so dat ek offer (seerkry).
  1. Moet ek ‘n tiende gee? 1)In die Ou Testament was dit die geval. 2) Ek moet minstens soveel gee as wat die kerkraad in die Naam van die Here vra om die Evangelieverkondiging te laat voortgaan. 3) Om bydraes te gee, beteken om te offer. ek moet daarvan seerkry. Vír sommige lidmate sal ‘n tiende te min wees. Wie spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik maai. (vgl. 2 Kor. 9: 6,7)
  1. Wie moet die bydraes by die huis kom haal? – Niemand nie! Ek moet dit na die kerk bring (vgl. Mal 3:10). As ek ‘n offer aan die Here wil bring (wat ek moet doen!) dan neem ek dit kerk toe. Priesters het nie die offers by die Israeliete se huis gaan haal nie (vgl. Deut. 12:5b; Hand. 4:35.)=
  1. Waarvoor gee ek kerklike bydraes? – Vir die instandhouding van die erediens.
  1. Waarom gee ek? – Uit dankbaarheid (en in gehoorsaamheid).
  1. Beoefen ek liefdadigheid wanneer ek kerklike bydraes gee? – Nee. Dit is my plig (1 Kor. 9:13 -14). My dankbaarheid verbind my daartoe.
  1. Watter plek beklee my bydrae op my maandelikse begrotingslysie? – Dit staan heel bo! Ek kyk nie of iets vir die Here oorbly nie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s