My Kerk kan beter lyk

brown stone chapel photo
Photo by Jonathan Borba on Pexels.com

Wanneer die predikant verduidelik dat die Bybel jou leer dat jy ’n tempel van God is, en dat jy jou liggaam, siel en gees as ’n tempel moet oppas en gebruik, dan klink dit mooi. As dieselfde predikant dan uitstap om te rook, dan pla dit ons!

Op ’n sekere manier is dit presies wat ook met die Reformasie 500 jaar gelede gebeur het. Wat mense gesê het en wat dieselfde mense gedoen het – was twee verskillende goed. Die kerk het baie anders as die sondige wêreld gelyk, maar hulle het presies dieselfde (en erger) gedoen. Lees voort

Die Wonder van God se wet

close up court courthouse hammer
Photo by Pixabay on Pexels.com

In die Nuwe Testament lees ons baie oor die Fariseërs. Hulle was geleerde manne. Die ding waarop enige Fariseër die trotste was, was dat hy ʼn Wetsgeleerde is. (M.a.w. dat hy die Wet van die Here baie goed ken.) Hulle was hulle hele lewe lank daarmee besig! Maar, hulle het nie net die Wet geken nie. Nee! In hulle gedagtes was hulle die beste soort mens wat daar is – want kyk hoe goed hou hulle die Here se Wet. Hulle het gehoop dat God vir hulle sou kom sê: Mooi so, Ek is trots om julle my mense te noem!

Die Fariseërs het selfs ʼn klomp ekstra “reëls” gemaak om hulle te help om die wette wat vir hulle belangrik is, na te kom. Baie hoogmoedig het hulle dan vir die gewone mense vertel wat hulle alles doen om die Here se Wet na te kom. Dan, met trotse harte, het hulle vir die gewone mense gevra: “Doen julle dit ook?” Lees voort

Jesus stuur jou ook.

man facing roadPhoto by Sharefaith on Pexels.com

Markus 2:17 – En toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.

Die Here Jesus herhaal hierdie gedagte ʼn hele paar keer in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Mattheüs 20:28 sê dit selfs ʼn bietjie sterker.

Mattheüs 20: 28 – net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ’n losprys vir baie.

Jesus het die hemel verlaat en selfs toegelaat dat Hy aan ʼn kruis vasgespyker en doodgemaak word sodat Hy verlore mense kan red. Dis ook die rede hoekom Hy later opgewek is uit die dode en opgevaar het na die Hemel. Lees voort

Toets jouself

blur bokeh bright color
Photo by NaMaKuKi on Pexels.com

In die Bybelse tyd het die mense wat goud gekoop en verkoop het ʼn probleem gehad. Sien, goud is nie die enigste metaal wat soos goud lyk nie. Daar is ʼn ander metaal wat ook baie so lyk. Dit is eers wanneer jy hierdie ander metaal in die vuur smelt dat jy agterkom dit nie regte goud is nie, maar “klatergoud.” Dit lyk en blink soos goud, maar dit is waardeloos.

Geloof is ook so. Daar is baie mense wat dink dat hulle kosbare goud het, maar wat hulle het, is niks werd nie. Daar is ʼn groot verskil tussen “klatergoud” en “ware goud” as dit by geloof kom. Een gaan jou diep in die steek laat wanneer jy dit die nodigste het en die ander gaan vir jou die vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Matthéüs 27 vertel ons iets van hoe dit gaan lyk en voel as iemand met klatergoud-geloof voor God gaan staan.

2 Korinthiërs 13: 5 sê: ‘Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef…’ So kom ons doen dit! Lees voort

Om ʼn Christen te wees!

cross-sunset-sunrise-hill-70847.jpeg
Photo by Pixabay on Pexels.com

Wat beteken dit om ʼn Christen te wees? Het jy al mooi daaroor gedink? Dit is nie ʼn vraag wat ʼn kort antwoord nie. Eintlik is dit nie eers ʼn kort vraag nie. Dit is die soort vraag wat jy jouself oor en oor moet vra: Wanneer jy in die môre opstaan, en in die aand gaan slaap. Wanneer jy vir ʼn speltoets leer en wanneer jy buite speel.

Kom ek verduidelik. Daar is twee maniere om enige iets te doen. Jy kan selfs op twee maniere Bybellees en bid – maar net een is ʼn goeie manier. Jy kan dit vir jouself doen, of jy kan dit vir God doen. Nou kom ons sê dit sommer dadelik reguit: “Baie keer sê ons dat ons iets vir God doen, maar ons doen dit eintlik vir onsself – ons is baie lief vir die dinge wat die Here vir ons gee, maar ons is nie altyd so lief vir die Here wat hierdie dinge vir ons gee nie. Gaan toets maar: hoe bid jy wanneer die Here nie vir jou gee waarvoor jy gevra het nie? Dit is maklik om die regte dinge te doen wanneer jy iets terug gaan kry, maar as jy so dink, dan doen jy miskien die regte ding, maar op die verkeerde manier. Lees voort

Hoe werk die Heilsorde?

activity adult adventure backpack
Photo by Porapak Apichodilok on Pexels.com

1 Johannes 3:8 sê dat Jesus gekom het ons die werk van die Duiwel te verbreek – John Piper het dit een keer so verduidelik.

God verbreek die hipnose van sonde – (roeping)

In 2 Tessalonisense 2:14, staan:

“… dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe Hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van onse Here Jesus Christus te verkry.”

Hy gee my oë en ore om raak te sien dat my sonde gevaarlik is en dat ek reguit op pad is hel toe. Hy laat my ook raaksien dat Jesus hier op aarde gelewe en gesterwe het sodat ek van my sonde gered kan word. Lees voort

Simbole

automatic city control crossing
Photo by JESHOOTS.com on Pexels.com

Simbole is deel van ons alledaagse lewe. ‘n Simbool is ’n voorwerp of ’n prentjie met ’n boodskap. Dink bv. aan skoolklere. Dit is ’n simbool wat vertel dat jy aan ’n spesifieke skool behoort. Jou skoolklere sê ook hoe jy oor jou skool voel – daarom dat skoolhoofde so gereeld sê dat skoolklere met trots gedra moet word!

Daar is baie verskillende simbole. Trouringe is ook simbole. Dit vertel ons dat iemand getroud is. Die ligte van ’n verkeerslig is ook simbole – een se stop, die ander passop en die laaste ry. Ander simbole is weer so oud dat ons hulle nie eers meer raaksien nie – dink bv. aan die weerhaan op die kerktoring. Hy help ons om die windrigting te lees, maar hoekom ’n haan? Lank gelede is die vorm van die haan gekies om ons aan die verhaal van Petrus te herinner – hoe hy drie keer gesê het dat hy Jesus nie ken nie (Luk 23:54-62), maar ook hoe Jesus hom vergewe het (Joh. 21:15-22). Daardie haan vra jou heeltyd: “is jy nou besig om Jesus te verloën?” Lees voort