Toets jouself

blur bokeh bright color
Photo by NaMaKuKi on Pexels.com

In die Bybelse tyd het die mense wat goud gekoop en verkoop het ʼn probleem gehad. Sien, goud is nie die enigste metaal wat soos goud lyk nie. Daar is ʼn ander metaal wat ook baie so lyk. Dit is eers wanneer jy hierdie ander metaal in die vuur smelt dat jy agterkom dit nie regte goud is nie, maar “klatergoud.” Dit lyk en blink soos goud, maar dit is waardeloos.

Geloof is ook so. Daar is baie mense wat dink dat hulle kosbare goud het, maar wat hulle het, is niks werd nie. Daar is ʼn groot verskil tussen “klatergoud” en “ware goud” as dit by geloof kom. Een gaan jou diep in die steek laat wanneer jy dit die nodigste het en die ander gaan vir jou die vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Matthéüs 27 vertel ons iets van hoe dit gaan lyk en voel as iemand met klatergoud-geloof voor God gaan staan.

2 Korinthiërs 13: 5 sê: ‘Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef…’ So kom ons doen dit! Lees voort

Om ʼn Christen te wees!

cross-sunset-sunrise-hill-70847.jpeg
Photo by Pixabay on Pexels.com

Wat beteken dit om ʼn Christen te wees? Het jy al mooi daaroor gedink? Dit is nie ʼn vraag wat ʼn kort antwoord nie. Eintlik is dit nie eers ʼn kort vraag nie. Dit is die soort vraag wat jy jouself oor en oor moet vra: Wanneer jy in die môre opstaan, en in die aand gaan slaap. Wanneer jy vir ʼn speltoets leer en wanneer jy buite speel.

Kom ek verduidelik. Daar is twee maniere om enige iets te doen. Jy kan selfs op twee maniere Bybellees en bid – maar net een is ʼn goeie manier. Jy kan dit vir jouself doen, of jy kan dit vir God doen. Nou kom ons sê dit sommer dadelik reguit: “Baie keer sê ons dat ons iets vir God doen, maar ons doen dit eintlik vir onsself – ons is baie lief vir die dinge wat die Here vir ons gee, maar ons is nie altyd so lief vir die Here wat hierdie dinge vir ons gee nie. Gaan toets maar: hoe bid jy wanneer die Here nie vir jou gee waarvoor jy gevra het nie? Dit is maklik om die regte dinge te doen wanneer jy iets terug gaan kry, maar as jy so dink, dan doen jy miskien die regte ding, maar op die verkeerde manier. Lees voort

Hoe werk die Heilsorde?

activity adult adventure backpack
Photo by Porapak Apichodilok on Pexels.com

1 Johannes 3:8 sê dat Jesus gekom het ons die werk van die Duiwel te verbreek – John Piper het dit een keer so verduidelik.

God verbreek die hipnose van sonde – (roeping)

In 2 Tessalonisense 2:14, staan:

“… dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe Hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van onse Here Jesus Christus te verkry.”

Hy gee my oë en ore om raak te sien dat my sonde gevaarlik is en dat ek reguit op pad is hel toe. Hy laat my ook raaksien dat Jesus hier op aarde gelewe en gesterwe het sodat ek van my sonde gered kan word. Lees voort

Simbole

automatic city control crossing
Photo by JESHOOTS.com on Pexels.com

Simbole is deel van ons alledaagse lewe. ‘n Simbool is ’n voorwerp of ’n prentjie met ’n boodskap. Dink bv. aan skoolklere. Dit is ’n simbool wat vertel dat jy aan ’n spesifieke skool behoort. Jou skoolklere sê ook hoe jy oor jou skool voel – daarom dat skoolhoofde so gereeld sê dat skoolklere met trots gedra moet word!

Daar is baie verskillende simbole. Trouringe is ook simbole. Dit vertel ons dat iemand getroud is. Die ligte van ’n verkeerslig is ook simbole – een se stop, die ander passop en die laaste ry. Ander simbole is weer so oud dat ons hulle nie eers meer raaksien nie – dink bv. aan die weerhaan op die kerktoring. Hy help ons om die windrigting te lees, maar hoekom ’n haan? Lank gelede is die vorm van die haan gekies om ons aan die verhaal van Petrus te herinner – hoe hy drie keer gesê het dat hy Jesus nie ken nie (Luk 23:54-62), maar ook hoe Jesus hom vergewe het (Joh. 21:15-22). Daardie haan vra jou heeltyd: “is jy nou besig om Jesus te verloën?” Lees voort

My eie koningkryk

war chess
Photo by Gladson Xavier on Pexels.com

Ek lees nou die dag van ’n nuwe soort kinderstorieboek wat ’n mens nou kan koop. Hulle noem dit “pasgemaakte stories”. Wanneer jy die boekie bestel vul jy jou naam op die bestelvorm in en dan word jy die hoofkarakter in die boekie se storie. Daar is ‘n hele klomp verskillendes: van “Die Beste Jy” (waar die letters van jou naam gebruik word om iets spesiaal oor jou te vertel) tot ‘n storie oor my eie koningkryk waar jy die held is en ‘n towerlamp jou wense laat waar word.

Op die oog af klink dit oulik, nie waar nie? Maar as Christene moet ons vir mekaar sê dat ons ’n beter soort storie nodig het. C.S. Lewis het eenkeer gesê dat die duiwel nie foute een-vir-een die wêreld instuur nie, maar twee-twee. (Een aan elke kant van die waarheid). So dink ons partykeer dat ons niks werd is nie en ander kere dat ons die belangrikste persoon in my eie wêreld is. Altwee maniere van dink is gevaarlik! Lees voort

Boelies

rear view of a boy sitting on grassland
Photo by Pixabay on Pexels.com

Die woord boelie staan nêrens in die Bybel nie, maar dit beteken nie dat die Bybel niks daaroor sê nie.

Kom ons verduidelik net eers wat die woord “boelie” beteken. ’n Boelie is iemand wat iemand anders aspris bang maak sodat daardie een sal doen wat die boelie wil hê. Baie keer is die boelie sterker of groter en hulle voel exstra goed oor hulself as hulle sien dat iemand vir hulle bang is. Die Bybel praat baie daaroor: God haat hoogmoedigheid (Spr. 16:18). Hy wil hê dat ons die wat  swakker as ons is moet help, nie bang maak nie! (Hand. 20:35).

Lees voort

Wat sê die Bybel oor my werk

person plowing soil
Photo by Rodolfo Clix on Pexels.com

In die Bybel kry ons vier hoofstukke of fases. Hierdie fases neem nie ewe veel plek in die Bybel op nie, tog is al vier baie belangrik. As jy een mis, mis jy nie net ‘n kritieke bousteen in die verstaan van die Bybel nie, maar ook in die verstaan van die wêreld.

Daarom, in jou gedagtes, trek vir jou vier kolomme op ‘n vel papier.

  • Noem die eerste kolom: skepping – waar ons sien dat God alles goed en mooi en reg aanmekaar gesit het en eindelik kon terugstaan en sê: “Dis baie goed.”
  • Dan is daar die tweede kolom, sondeval – waar ons sien dat die mens deur sy besluite en keuses nie net van God vervreem word nie, maar ook dat God uiteindelik in Genesis 6:5-6 kom sê:

“Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die Here berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart.”

  • So ons het nou al twee kolomme. Skepping en Sondeval. Die derde Kolom kan ons: verlossing noem. In hierdie kolom kyk ons hoe Jesus Christus, die Seun van God my skoene aantrek en in my plek voor God se regterstoel gaan staan om my straf te dra.
  • Die vierde kolom kan ons verheerliking noem – waar ons kyk hoe rebelle verander word deur hierdie plaasvervangende genade werk van die Here Jesus, om eindelik nie meer rebelle te wees nie, maar erfgename en kinders van God. Dit alles lei tot die Ewige lewe in God se heerlike teenwoordigheid.

Lees voort