Ek behoort aan die Kerk

51izbgai3dl

Wat sal gebeur as mense hulle kerk kies nie op grond van wat hulle daaruit kan kry nie, maar op grond van wat hulle kan gee? Thom Rainer beantwoord hierdie vraag in EK BEHOORT AAN DIE KERK eenvoudig, Bybels en oortuigend.
Dr. Rainer bespreek ses beloftes wat lidmate versigtig en biddend kan maak om die voorreg en vreugde van kerklidmaatskap te ontdek:
1. Ek sal ’n werkende kerklidmaat wees
2. Ek sal ’n kerklidmaat wees wat verenig
3. Ek sal nie toelaat dat my kerk oor my voorkeure en begeertes gaan nie
4. Ek sal vir my kerkleiers bid
5. Ek sal my gesin lei om gesonde kerklidmate te wees
6. Ek sal kerklidmaatskap as ’n geskenk beskou
Elke hoofstuk eindig met 5 vrae wat lesers help om die beginsels prakties in hulle lewens toe te pas.
EK BEHOORT AAN DIE KERK wys vir leraars en lidmate presies wat ’n verskil gesonde, toegewyde lidmate in die kerk, hulle gemeenskap en uiteindelik in die wêreld kan maak.

Gaan koop dit gerus vir jouself – hier is ‘n aanlyn weergawe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s