Om ʼn Christen te wees!

cross-sunset-sunrise-hill-70847.jpeg
Photo by Pixabay on Pexels.com

Kom ek verduidelik. Daar is twee maniere om enige iets te doen. Jy kan selfs op twee maniere Bybellees en bid – maar net een is ʼn goeie manier. Jy kan dit vir jouself doen, of jy kan dit vir God doen. Nou kom ons sê dit sommer dadelik reguit: “Baie keer sê ons dat ons iets vir God doen, maar ons doen dit eintlik vir onsself – ons is baie lief vir die dinge wat die Here vir ons gee, maar ons is nie altyd so lief vir die Here wat hierdie dinge vir ons gee nie. Gaan toets maar: hoe bid jy wanneer die Here nie vir jou gee waarvoor jy gevra het nie? Dit is maklik om die regte dinge te doen wanneer jy iets terug gaan kry, maar as jy so dink, dan doen jy miskien die regte ding, maar op die verkeerde manier.

In Romeine 14:7 leer die Bybel leer ons anders:

Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. 

Jy kan seker dadelik vra: “Hoekom sê Paulus dit?” of “Ek wil graag ʼn besigheidsman word wat geld maak, is dit dan verkeerd?” Nee dit is nie verkeerd om ʼn besigheidsman te wees nie. Dit is ook nie verkeerd om geld te maak nie! Paulus verduidelik net in die volgende vers wat hy bedoel:

Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. (Rom. 14:8)

Wat is my enigste troos in lewe en in sterwe?

Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so ‘n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe.

God het sy Seun gestuur om jou te red en om jou as een van sy kinders aan te neem (Rom. 8:15). Vroeër was jy verlore, maar nou is jy sy kind! Jy (en jou tyd, talente en geld) behoort nie meer aan jouself nie, jy is teen  ʼn prys gekoop. Daarom moet ons begin vra: Hoe wil God hê moet ek my ontbyt eet? Hoe wil God hê moet ek met my geld werk? Hoe wil God hê moet ek besigheid doen? Hoe wil God hê moet ek vir my speltoets leer?

ʼn Christen weet dat hy of sy ʼn wonderlike Here het en daarom vra hulle heeltyd: “Here wat wil U hê moet ek doen?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s