AP Kerk Witrivier het ‘n Groentetuin!

F4B48436-A57D-4115-BEE3-D59F11C2929ED78AA512-92DE-456D-B73C-9DD0574900F5

Ons is baie opgewonde om die pragtige projek uit die gemeente met u te kan deel:

op die stukkie grond tussen die kerk en die skool (m.a.w. voor die bamboesbos) het een van ons lidmate die inisiatief geneem om ‘n groentetuin aan te lê! Toe ek gaan ondersoek instel presies waarvoor die projek bedoel is, het sy gesê:

 “Die gedagte is dat almal wat van die groente wil hê vir hulle daar moet kom pluk – ek gaan dit nie vir hulle doen nie, maar ek wil self ook van die spinasie hê! Oor twee weke is die eerstes al reg!”

Daarom wil ons dan nou die uitnodiging rig – as jy wil kom deelneem (as jy plantjies of sade of selfs hulpmiddels het wat handig gebruik kan word) kom meld dit asb. by enige van die diakens aan.

Soli Deo Gloria!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s