Bybelskool

Ons is baie opgewonde om eerskomende Sondag met ons eerste Bybelskool te kan begin. Mag ons die Here onse God op ‘n dieper en voller manier leer ken en mag sy Gees en sy Woord ons in ons geloof laat groei. Bo alles, mag sy Naam verheerlik word.

Bring asb. die volgende saam:

  • Jou Bybel
  • Jou gesangeboek
  • ‘n notaboek en pen
  • ‘n leêr vir lospapiere

Sien jou DV daar!

AP Kerk Witrivier het ‘n Groentetuin!

F4B48436-A57D-4115-BEE3-D59F11C2929ED78AA512-92DE-456D-B73C-9DD0574900F5

Ons is baie opgewonde om die pragtige projek uit die gemeente met u te kan deel:

op die stukkie grond tussen die kerk en die skool (m.a.w. voor die bamboesbos) het een van ons lidmate die inisiatief geneem om ‘n groentetuin aan te lê! Toe ek gaan ondersoek instel presies waarvoor die projek bedoel is, het sy gesê:

 “Die gedagte is dat almal wat van die groente wil hê vir hulle daar moet kom pluk – ek gaan dit nie vir hulle doen nie, maar ek wil self ook van die spinasie hê! Oor twee weke is die eerstes al reg!”

Daarom wil ons dan nou die uitnodiging rig – as jy wil kom deelneem (as jy plantjies of sade of selfs hulpmiddels het wat handig gebruik kan word) kom meld dit asb. by enige van die diakens aan.

Soli Deo Gloria!