Klein Jani word gedoop.

Made with Repix (http://repix.it)

Dit was gister ’n heerlike voorreg om aan klein Jani die doop te kon bedien. Jaco, Johanri baie geluk en seën vir julle! Ons bid haar die gebed uit die formelier toe:

Ons almagtige, ewige, barmhartige en troue Bondsgod –

Ons bid dat U hierdie kindjie wat ten doop gebring word, in genade sal aansien. Ons dank U vir die belofte dat U ons en ons kinders deur die bloed van Jesus Christus, u Seun, van al ons sondes reinig.

Gee genadiglik dat sy wat vandag deur die doop as lidmaat van u gemeente ingelyf word, sal antwoord op u roepstem en sal begeer om as kind van God aangeneem te word. Gee dat sy U daagliks sal volg met ‘n waaragtige geloof, vaste hoop en vurige liefde en U voortdurend uit dankbaarheid en met vreugde sal dien sodat sy eendag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Ons bid ook dat U die ouers genade en krag sal gee om haar as verbondskind op te voed in die vrese van die Here en ‘n voorbeeld vir haar te wees.

Vader, Seun en Heilige Gees, aan U die enige en waaragtige God, wil ons saam met hierdie doopouers en kindjie ons lof, aanbidding, eer en heerlikheid tot in alle ewigheid toebring. Amen.

Jou Toekomsdrome

6BBC2835-6B26-419F-8CEA-EAE4DF5ECCE6

As kinders word ons groot met die idee dat ons enige iets kan word. Van kleins af vertel haasbek-seuntjies entoesiasties dat hulle ruimtevaarders wil word terwyl sproetgesig-meisietjies daarvan droom om ‘n prinses te wees. Tog gaan dit alles oor baie meer as kinderfantasieë. Van vroeg af betaal Ma en Pa deur hulle nekke om vir ons geleenthede te gee. Ons is ernstig daaroor: ons verbeelding alleen is die grense van ons toekomsdrome – niemand het die reg om my vlerke te knip nie!

Mense sê selfs dat as jou drome jou nie bang maak nie, jy nie groot genoeg droom nie! Ander sê weer dat God nie ‘n ambiesie in jou hart sou plaas as Hy jou nie die vermoë en die geleentheid sou gee om dit te kan vermag nie. Continue reading

Aanlyn wêreld vs. regte wêreld

BD051F27-6194-40C0-BE25-2DA4CDD1E644

Ek blaai ’n rukkie terug op Facebook rond toe ek op ‘n video afkom van ’n klomp honde wat aan weerskante van ’n toe hek staan en baklei. Die hare staan regop en die die tande is uit. Dit is een van daardie kere waar ’n mens maar te bly is dat daar ’n toe hek tussen hulle is. Terselfdertyd is ’n mens benoud die hek is nie heeltemal toe nie! Gelukkig het die honde dit blykbaar nog nie agtergekom nie dit is egter net ’n kwessie van tyd.

Continue reading